Download de KNAF app

Gewichtentabel voor Sprintklassen Autocross per 1-1-2020

Beste licentiehouders in de Sprintklassen,

Het BSAC (Bestuur Sectie Auto Cross) is steeds bezig om het reglement zo in te vullen dat we alle ontwikkelingen voor (proberen) zijn. Jullie zullen begrijpen dat dit niet makkelijk is.

Een van de punten waar het BSAC al langere tijd de aandacht voor heeft zijn de gewichten in de Sprintklassen. Om dit onderdeel voor de toekomst goed op orde te hebben is een advies aan Rijdersbelang gevraagd. Rijdersbelang heeft een voorstel bij alle licentiehouders uit de Sprintklassen voorgelegd met het verzoek om op dit voorstel te reageren. Een aantal licentiehouders heeft op het voorstel gereageerd. Deze reacties zijn, voor zover mogelijk, meegenomen in het eindvoorstel.

Het BSAC is akkoord met de gewichtentabel die door Rijdersbelang is voorgelegd.

De tabel ziet er als volgt uit:

Minimum basisgewicht bij maximaal 4 cilinders

600 cc 365 kg  
 1300 cc 420 kg  
 1450 cc 440 kg  
 1600 cc  465 kg  
 2000 cc 515 kg  
 2500 cc 565 kg  
 3000 cc 590 kg  
 3500 cc 615 kg  
4000 cc  640 kg  
5000 cc 680 kg Turbo en/of compressor niet toegestaan
6000 cc 720 kg Turbo en/of compressor niet toegestaan
7000 cc 760 kg Turbo en/of compressor niet toegestaan

Extra gewicht toe te voegen bij onderstaande opties

    4WD    55 kg
Turbo en/of compressor 50 kg
Per extra cilinder 12,5 kg

Bovenstaande gewichtentabel is van kracht met ingang van 01-01-2020.

BSAC,
31-05-2019