Download de KNAF app

AFGELASTING - Eurol/VEKA NK Autocross - Holterhoek - 26 mei 2013

Beste deelnemers, officials en andere autocrossliefhebbers,

Tot onze spijt is vandaag het besluit genomen om de Eurol/VEKA NK Autocross op zondag 26 mei a.s. in Holterhoek NIET door te laten gaan. In goed overleg met onze medeorganisator de Kottense Auto Cross Club is deze beslissing genomen. De terreinomstandigheden zijn door de vele regenval zo slecht dat een goed en vlot verloop van het evenement niet mogelijk is. En de vooruitzichten voor het weer van de komende dagen werken ook niet echt mee.

Doordat de wedstrijd in Holterhoek niet doorgaat zullen we gebruik gaan maken van de reservedatum. Informatie hierover ontvangen jullie zo spoedig mogelijk.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voorlopig voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Met vriendelijke groet.
Namens KACC en SONAK,

Arnoldina Heeres