Download de KNAF app

Bereikbaarheid Federatiebureau 6 en 7 februari

In verband met de KNAF licentiedag bij van der Valk Schiphol is het KNAF Federatiebureau van woensdag 6 februari 12:00 tot en met donderdag 7 februari 12:30 niet bereikbaar.

Kampioenschappen

De autosportfederatie KNAF onderscheidt twee organisaties die onder haar auspiciën kampioenschappen organiseren, waarvan twee series met 2-taktmotoren en één met 4-taktmotoren.

Als overkoepelende bond stelt de KNAF zich ten doel de sportiviteit en veiligheid van de kart- en autosport te bewaken en verbeteren. Ze laat het organiseren van kampioenschappen over aan gecertificeerde, professionele organisaties, die tijdens de raceweekenden worden bijgestaan door sportcommissarissen van de KNAF. Deze mensen zien toe op naleving van de regels, zoals deze omschreven zijn in het door de federatie opgesteld sportief en technisch reglement.

NK 2 Takt Chrono Karting
https://www.chrono.nl/nk-2-takt/

NK 4 Takt Chrono Karting
https://www.chrono.nl/nk-4-takt/

IAME Series Netherlands - NK 2 Takt IAME
www.nkiame.nl

Kampioenschap Huurkarts (NKH)
www.kartraces.nl

 

Bereikbaarheid Federatiebureau 23 en 24 januari

In verband met de KNAF licentiedag in Vught is het KNAF Federatiebureau van woensdag 23 januari 12:00 tot en met donderdag 24 januari 12:30 niet bereikbaar.

Altijd controleren of je uitrusting aan de eisen voldoet

FiA technical list n25 16012019
De FIA heeft haar technische lijsten weer geüpdate. Wij willen u graag informeren over technieklijst nummer 25. Dit is de lijst met erkende normen voor helmen. Van een aantal normen is de vervaldatum aangepast en dit wordt aangeduid met NOT VALID AFTER. Waar niks bij vermeld staat dat zijn de nieuwste normen of normen waar de FIA nog geen einddatum aan heeft toegekend. Onderaan de lijst staan, zoals op de foto te zien, de helmen die niet meer toegestaan zijn na 31-12-2018.

KNAF Federatiebureau 10 januari bereikbaar vanaf 12:30

In verband met de KNAF licentiedag in Hengelo is het KNAF Federatiebureau op donderdag 10 januari bereikbaar van 12:30.