Download de KNAF app

Een waardig slot

Het autosportjaar loopt ten einde. In alle takken van de autosport zijn de kampioenen bekend en hebben vele tienduizenden toeschouwers met passie en plezier honderden evenementen bezocht. De secties van de KNAF en de organisatoren zijn in gedachten al druk bezig met het vormgeven van het volgend seizoen en teams, rijders en sponsors gebruiken de komende weken om terug te kijken op het afgelopen jaar en voorzichtige inschattingen te maken voor 2015.

Week van de Official een succes!

autocross week van de official 498x280

In de week van 4 tot en met 12 oktober organiseerde de KNAF voor de tweede maal de 'Week van de Official'. Dit is een initiatief van NOC*NSF om de arbitrage bij de diverse sportbonden in het zonnetje te zetten. Want zonder vrijwilligers geen sport.

KNAF Federatiebureau gesloten op Hemelvaartsdag

Het Federatiebureau van de KNAF is gesloten op Hemelvaartsdag en vrijdag 30 mei. Ook op Tweede Pinksterdag zal het Federatiebureau gesloten zijn. Officials en rijders die een aanvraag voor hun licentie hebben gedaan kunnen op de KNAF website zien of hun licentie reeds is afgegeven.

Officials kunnen hier zien of hun licentie reeds is afgegeven.
Rijders kunnen hier zien of hun licentie reeds is afgegeven.