Download de KNAF app

Wijziging Nationaal Doping Reglement 2016

Dopingautoriteit GOED

Op 1 juni is het gewijzigde Nationaal Doping Reglement van kracht gegaan. De aanleiding voor het wijzigen van het dopingreglement is terug te voeren op enerzijds de invoering van dopingwetgeving in Nederland en anderzijds de nieuwe WAD Code per 2015. Er is wetgeving in ontwikkeling op basis waarvan de Dopingautoriteit zal worden omgevormd van een Stichting naar een zelfstandig bestuursorgaan. Om daar al op voorbereid te zijn, is dit in het NDR reeds gewijzigd. Daarnaast heeft de nieuwe WAD Code vanaf 2015 geleid tot grote wijzigingen in de dopingregelgeving. In het eerste jaar waarop deze regels in de praktijk zijn toegepast, hebben zowel WADA als de Dopingautoriteit verbeterpunten geconstateerd in het dopingreglement en de toepassing daarvan in tuchtprocedures. Naar aanleiding daarvan zijn nu enkele verduidelijkingen en verbeteringen doorgevoerd in het NDR.

De Wereld Anti-Doping Code is van toepassing op alle sporters en het begeleidend personeel ongeacht of zij de Nederlandse nationaliteit bezitten. Het Nationaal Dopingreglement is een vertaling van de Wereld Anti-Doping Code. Nederlandse sporters zijn gebonden aan het Nationaal Dopingreglement.

Gebruikt u medicijnen?
Overleg dan altijd met uw (huis)arts of deze medicijnen op de Dopinglijst staan. Is dit het geval dan kunt u dispensatie aanvragen bij de Nationale Doping Autoriteit. Klik hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure.

Heeft u een Internationale licentie? Dan dient u ook bij de FIA dispensatie aan te vragen. Dit kunt u doen via de volgende link: www.fia.com/therapeutic-use-exemptions
Volg ook eens de e-learningmodule van de FIA!