Download de KNAF app

Toelichting prijsverhoging licenties 2015

Ten gevolge van een aantal vervelende ongelukken in de achterliggende jaren bij met name de Secties Rally en Autocross, en de daaruit voortvloeiende schade uitkeringen, zal de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering ingaande 2015 aanzienlijk worden verhoogd.

Om nu de kosten van deze prijsverhoging niet geheel af te wikkelen via de organisatoren, heeft het KNAF bestuur er voor gekozen om een deel van de premieverhoging af te dekken door de prijs van de licenties in deze Secties beperkt te verhogen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 november is ten aanzien van de licentieprijzen het volgende besluit genomen.

1. De prijzen van alle Rally licenties zullen met € 10 worden verhoogd;
2. De prijzen van de Clublicenties Autocross alsmede de prijzen van de Evenement Registratiebewijzen binnen de Sectie Autocross, zullen met € 10 worden verhoogd.
3. Van de overige Secties zullen de prijzen van de Evenement Registratiebewijzen eveneens met € 10 worden verhoogd, met uitzondering van de Sectie Historische Rally.

Voor het overige werden alle licentie en ledenbijdragen voor 2015 ongewijzigd vastgesteld volgens de thans reeds geldende tarieven.