Download de KNAF app

Sportcommissaris Willie Blom benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau

Onlangs is een totaal verraste Willie Blom bij koninklijk besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Willie is meer dan 40 jaar bestuurslid van de Oranje Vereniging uit Loenen maar ook bestuurslid van de Herdenkingscommissie oorlogsgevallenen uit Loenen.

Ook zijn inzet in de autosport heeft meegewogen. Sinds 1977 als bestuurslid van het Loenens Auto Team (niet voor niets LAT '77), waar Willie eerst lokaal, later regionaal-, landelijk en deels internationaal wedstrijden heeft georganiseerd en als wedstrijdleider actief was. Ook is Willie actief bij het Bestuur Sectie Autocross, namens Regio Noord, en is hij sportcommissaris voor de KNAF.

Voor als zijn verdiensten heeft hij een medaille en oorkonde ontvangen.
Willie Blom