Download de KNAF app

Persbericht KNAF: Uitspraken namens KNAF onjuist

Persbericht
KNAF (KNAC NATIONALE AUTOSPORT FEDERATIE)

Uitspraken namens KNAF onjuist

Wij als KNAF werden verrast door een mening namens onze sportbond, gegeven door de heer Hans Hugenholtz, tijdens een radio interview op vrijdag 8 mei 2020. Inmiddels wordt dit bericht op diverse websites gedeeld als zijnde de mening van de KNAF.

Dit is niet juist. De KNAF neemt krachtig afstand van de uitspraken van de heer Hugenholtz.

De heer Hugenholtz was jarenlang een gewaardeerd lid van het KNAF bestuur. Een markante persoonlijkheid met een eigen mening, ook als anders werd besloten. Met de heer Hugenholtz bestaat vanaf februari van dit jaar de afspraak dat hij geen actief deel meer uitmaakt van het KNAF Bestuur, zich niet meer met de KNAF zal inlaten en dat hij zich op de najaars-ledenvergadering niet herkiesbaar stelt.

Het voorgaande benadrukt dat de mening van de heer Hugenholtz de mening is van een markant autosport enthousiast, maar ook dat hij geen inhoudelijke kennis draagt van hoe de KNAF in deze crisis opereert, noch enig mandaat heeft zich namens de KNAF uit te spreken.

Veiligheid staat in de autosport voorop. Dat geldt ook voor de invloed van COVID-19, het coronavirus. De KNAF volgt hierin het beleid van regering en RIVM. Doordat autosport een buitensport is en bovendien (meestal) geen contactsport, ontstaan er op dit vlak op korte termijn weer mogelijkheden. “Als het goed gaat” zijn wedstrijden per september weer mogelijk.

Er is binnen de KNAF door verschillende deskundigen (centraal, met de secties en in afstemming met NOC*NSF en collega sportbonden) gewerkt aan een 1,5 meter protocol waarmee voldoende veilig kan worden opgestart. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan rijders, maar ook aan hun ondersteuning, de mensen naast de baan etc.. De KNAF is er dus klaar voor om op een verantwoorde manier van gegeven speelruimte gebruik te maken.

Publieksevenementen zullen pas later weer mogelijk zijn. Hierin is de autosport niet anders dan vele andere onderdelen van onze samenleving die een evenwicht proberen te vinden in deze nieuwe tijd. Natuurlijk moeten hierbij keuzes worden gemaakt ook op het gebied van de economie. Dat zijn ingewikkelde keuzes, waarmee de minister-president en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport proberen het land weer op gang te krijgen en een nieuwe uitbraak te voorkomen. Autosport met publiek mag hiervan nooit de bron zijn, dat geduld zullen we met elkaar moeten hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens KNAF Bestuur en Sectie-besturen KNAF

Peter Dorn
Voorzitter