Download de KNAF app

Nol Brans overleden

Nol Brans
Op 22 mei ontving de KNAF het droevige nieuws dat Nol Brans 's nachts in zijn slaap was overleden. Nol mocht niet ouder dan 50 jaar worden!
Nol heeft zijn leven altijd in dienst van de autosport en vooral de karting, gesteld. Altijd kon je een beroep op Nol doen. Altijd recht voor zijn raap maar zeker ook altijd eerlijk en begripvol.

Alle bij de KNAF aangesloten organisatoren zullen de waardevolle inbreng van Nol als KNAF Sportcommissaris gaan missen.
Maar meer nog de Chrono, Gaby en Ton van de Burgt, die Nol overal voor konden inzetten. Of het nu voor een technische keuring was, als Starter of als Wedstrijdleider, Nol stond klaar en kweet zich met kunde en verve van zijn taak.

Onderstaand de tekst zoals deze door André Slotboom bij de uitvaart is voorgedragen:

Nol Brans,

Ruwe bolster, blanke pit.

Nol z'n leven was karting.

Ik ken daar alleen de positieve kanten van. Dacht ik aan karting, dacht ik aan Nol en altijd op een positieve manier. Nol probeerde altijd waar te maken wat hij had beloofd en bovendien ook oprecht graag wilde. Uit liefde voor de sport nam hij nog wel eens te veel hooi op zijn vork.

De roots van Nol in de kartsport lagen bij Kart Club Noord Nederland van waaruit hij in 1998 KNAF official werd. Vijf jaar later, in 2003 had Nol het tot Wedstrijdleider en Technisch Commissaris gebracht.

Nol zijn interesse bleef niet beperkt tot de kartsport. In 2009 werd Nol KNAF Sportcommissaris. Een functie die hij tot heel recent met verve vervulde. De kartsport bleef echter wel voorrang houden. Was er een wedstrijd van de Chrono, dan was hij van de partij. Nol verloochende zijn afkomst niet.

Ook als KNAF bestuurder in de kartsport, deden wij nimmer een tevergeefs beroep op Nol Brans. Zo trad hij in 2006 toe tot het Bestuur Sectie Karting, waarbij hij in de periode van 2010 tot 2012 zelfs voorzitter van de Sectie was.

Wat voor functie het ook betrof, Nol stond nooit in negatieve zin op zijn strepen.

Richting de deelnemers ken ik Nol niet anders dan rechtvaardig en "recht door zee". En dat is in de kartsport niet altijd eenvoudig met kinderen die vaak nog veel moeten leren. En aan kartouders uitleggen waarom hun zoon of dochter toch echt terecht bestraft moest worden, is bepaald geen taak waar je naar uitziet. Nol liep er niet voor weg en wist de juiste toon te vinden. Uit liefde voor de sport!

Sterkte aan hen die achterblijven namens mijzelf en namens de KNAF.