Download de KNAF app

Nieuws uit de KNAF Algemene Ledenvergadering

Vorige week dinsdag 29 november werd in Vianen de KNAF Algemene Ledenvergadering gehouden. De zogenaamde ALV vindt minimaal twee keer per jaar plaats en daarin blikt het KNAF bestuur terug op de voorbije periode en maakt de plannen voor de komende maanden bekend. Daarnaast kunnen de aanwezige leden brandende kwesties aan het bestuur voorleggen en kan er van gedachten worden gewisseld over wat er in de diverse secties leeft. Hierbij een kort overzicht van enkele belangrijke agendapunten die ter tafel kwamen en waarover een beslissing werd genomen.

Elders in deze KNAF Fast News kan uitgebreider kennis worden gemaakt met Marc Boonman en Roman Caresani, de nieuwe KNAF bestuursleden die unaniem door de aanwezige leden werden gekozen. Verder werd unaniem goedkeuring verleend om, naast Jan de Wit, KNAF bestuurslid Hans Hugenholtz tot vicevoorzitter te benoemen. Na het vertrek van Eric Noort was deze functie nog vacant. Hans Hugenholtz is namens het KNAF bestuur de vertegenwoordiger richting de FIA. Wim den Hollander zal per 1 januari 2017 het KNAF bestuur verlaten en met een beoogd opvolger zijn inmiddels gesprekken gevoerd. Eerder dit jaar was het KNAF bestuur al tot het besluit gekomen om het bestuur uit te breiden met een bestuurslid met als expertise marketing en sponsoring. Uit een selectieprocedure is Jan-Wim Stals als kandidaat bestuurslid naar voren gekomen. Jan-Wim Stals heeft als voormalig Toyota dealer ruime ervaring in de autobranche, is op bestuurlijk niveau werkzaam geweest binnen de basketbalbond en beschikt over een groot netwerk binnen NOC*NSF. Jan-Wim Stals zal, als de samenwerking van beide kanten goed bevalt, tijdens de voorjaars ALV als nieuw bestuurslid worden voorgedragen. Het ligt in de planning om bij deze vergadering, na het vertrek van Leon Rijnbeek eerder dit jaar, ook een kandidaat penningmeester te kunnen voordragen.

KNAF Federatiebureau
André Slotboom krijgt per 1 januari 2017 binnen het KNAF Federatiebureau als hoofdtaak veiligheid en zal dan ook als KNAF veiligheidsfunctionaris op kantoor en in het land actief zijn. Zijn plaats als General Manager van het KNAF Federatiebureau wordt overgenomen door Maarten van Wesenbeeck, momenteel Hoofd Opleidingen van de KNAF. In de vergadering werd ook goedkeuring gegeven voor de verhuizing van het KNAF Federatiebureau. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2017 zal het KNAF Federatiebureau verkassen naar het centraler gelegen Duwboot 85 in Houten. Deze ten opzichte van het huidige pand twee keer zo grote locatie biedt de mogelijkheid om in de toekomst vergaderingen, opleidingen en andere bijeenkomsten inpandig te houden, waardoor het niet langer nodig is om externe ruimten te huren.