Download de KNAF app

Nieuw beleid Wedstrijden over de weg in de provincie Noord Holland

Onlangs ontving de KNAF een bericht van de Provincie Noord-Holland over een wijziging van het beleid "Wedstrijden over de weg"

.

Met ingang van juli 2017 is bij de Provincie Noord-Holland een nieuw beleid voor het houden van wedstrijden met voertuigen (auto’s, fietsen e.d.) op de weg van kracht. Hierdoor is een aantal punten veranderd ten opzichte van het oude beleid. Een van de belangrijkste punten is dat de organisatie/organisator zelf actie dient te ondernemen voor het verkrijgen van toestemming van elke gemeente en/of waterschap (wegbeheerders).

Het gaat hier om toestemmingen van de wegbeheerders waar de route van de wedstrijd doorheen rijdt. Deze toestemmingen dienen naar de Provincie Noord-Holland te worden gezonden voor de uiteindelijke ontheffing. De legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden nog niet aangepast, de kosten blijven € 505,-

Aanvraag procedure
Sinds kort is het niet meer mogelijk om zonder E-herkenning op 2+ niveau of DigiD een digitale (vergunning/ontheffings-) aanvraag bij de Provincie Noord-Holland in te dienen. De Provincie Noord- Holland voelt zich genoodzaakt deze wijziging in te voeren. Vanuit juridisch oogpunt dient een digitale aanvraag namelijk te worden voorzien van een (digitale) handtekening die voldoet aan de eisen. Alleen op deze manier kunnen digitale aanvragen nog worden geaccepteerd. Indien u desondanks geen gebruik wilt maken van een digitale handtekening, resteert alleen de mogelijkheid uw aanvraag uit te printen, te voorzien van een handtekening en per post op te sturen. Een ingescande aanvraag (ook met handtekening) wordt niet geaccepteerd.