Download de KNAF app

Marc Boonman en Roman Caresani gekozen in KNAF bestuur

Marc Boonman en Roman Caresani zullen met onmiddellijke ingang het KNAF bestuur komen versterken. Tijdens de op 29 november gehouden Algemene Ledenvergadering van de KNAF kreeg de voordracht tot toetreding van de twee kandidaten de unanieme steun van de aanwezige leden. Marc Boonman krijgt op basis van zijn kennis en ervaring als belangrijkste aandachtsgebied veiligheid, terwijl Roman Caresani een ruime expertise inbrengt op het gebied van de organisatorische kant van de autosport en de functie van algemeen bestuurslid zal bekleden.

Marc Boonman is woonachtig in Best en in het dagelijks leven 'director research and development' bij ASML, de overbekende wereldspeler op het gebied van de ontwikkeling en productie van machines voor het maken van computerchips.

marc boonman
Marc Boonman is een auto(sport)liefhebber in hart en nieren en in zijn vrije tijd al jaren actief als KNAF sportcommissaris. Met zijn grote kennis op het gebied van veiligheid en veiligheidsprocedures kwam Marc Boonman dan ook in beeld als meer dan geschikte kandidaat voor de portefeuille veiligheid, een aandachtsgebied waarop hij zich na de unanieme steun van de Algemene Ledenvergadering dan ook direct zal richten. "Ik hecht erg aan orde, structuur en transparantie. Als bestuur vind ik dat je zichtbaar moet zijn bij evenementen en dat zal ik dan ook zeker zijn. Verder staan voor mij de belangen van de rijders hoog op de prioriteitenlijst. Maar op nummer één komt het plezier dat we met z'n allen aan de autosport moeten beleven", aldus Marc Boonman tijdens de vergadering.

Roman Caresani woont in Aerdenhout, is zelfstandig ondernemer, zowel actief, als organisatorisch nauw bij de autosport betrokken en lid van de KNAF licentiecommissie voor de sectie autorensport.

roman caresani
Roman Caresani kan terugkijken op ruim veertien jaar ervaring als coureur in de historische autosport, terwijl hij op organisatorisch gebied een van de grondleggers is van de uiterst succesvolle Historic Grand Prix op Circuit Park Zandvoort. Roman Caresani wordt algemeen bestuurslid en brengt zoals gezegd kennis mee vanuit de organisatorische kant van de autosport, iets wat tot nu toe nog ontbrak binnen het bestuur. Daarnaast neemt hij per 1 januari, na het aftreden van Wim den Hollander, de portefeuille IT op zich. "Naast de ervaring die ik meebreng is een verse kijk op de zaken altijd goed. Meerdere takken van de autosport hebben mijn grote interesse, niet alleen omdat ik zelf rijd en als organisator erbij betrokken ben, maar ook omdat mijn jongste zoon actief is in de karting", aldus Roman Caresani tot besluit.