Download de KNAF app

KNAF voert Ouder-Kind licentie in

In bijna elke tak van autosport is een klasse speciaal voor minderjarigen. In de regel moet een ouder of voogd, die verantwoordelijk is voor het kind, bij de wedstrijden van het kind aanwezig zijn. In navolging van enkele buurlanden heeft de Algemene Ledenvergadering van de KNAF besloten om de Ouder/voogd-Kind licentie (formeel Competitor-Entrant Licence) voor volgend jaar in te voeren ten behoeve van iedere minderjarige licentiehouder.

De ouder of voogd, dan wel wettelijke vertegenwoordiger, dient deze licentie te laten zien bij de documentencontrole van een evenement. Wanneer een ouder of voogd deze licentie niet kan laten zien, dan kan de minderjarige niet deelnemen aan het evenement! Is de ouder of voogd niet aanwezig bij het evenement, dan kan hij of zij iemand machtigen die bij het desbetreffende evenement de verantwoordelijkheid heeft over het kind. Wanneer het kind zich tijdens de wedstrijd bij de sportcommissaris of wedstrijdleider moet melden, is de ouder/voogd ook verplicht om mee te gaan.

Vanaf 1 december is de Ouder-Kind licentie aan te vragen. De prijs van deze licentie is vastgesteld op € 25,-. Bent u de wettelijke vertegenwoordiger van meerdere kinderen die vermeld moeten worden op deze licentie, dan kunt u dit op het aanvraagformulier vermelden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Ga naar "Licentie" en vervolgens naar "Licentieformulieren" om het aanvraagformulier te downloaden.