Download de KNAF app

KNAF-verzekeraar verhoogt premies

Het zijn roerige tijden waar het gaat om de relatie tussen de KNAF en haar verzekeraar van aansprakelijkheid bij wedstrijden. Met name bij de rallysport, maar recent ook meer regelmatig bij autocrosswedstrijden, vonden incidenten plaats waarbij met succes een beroep werd gedaan op onze verzekering.

In een aantal gevallen valt de organisator niets te verwijten. Het is de privatisering van o.a. uitkeringsinstanties en de meer algemene claimcultuur die er meer en meer voor zorgen dat er wordt gekeken op wie de kosten verhaald kunnen worden. En als de schade het gevolg is van een autosportevenement, dan is de weg naar onze verzekeraar snel gevonden.

Rijders
Dit heeft ertoe geleid dat vorig jaar de premies voor alleen de rallyevenementen fors zijn verhoogd. Helaas heeft dit voor de verzekeraar onvoldoende geleid tot een voldoende adequate premieopbrengst. Voor dit jaar vond het KNAF-bestuur het niet verantwoord om de premies voor de rallyevenementen opnieuw te verhogen. Reden waarom de KNAF voor een hogere premieopbrengst dit jaar de licenties van de rallylicentiehouders met € 10 heeft verhoogd. Maar ook de overige Secties ontkomen dit keer niet aan een premieverhoging.

Organisatoren
Uiteraard betreurt het KNAF-bestuur deze kostenverhogende maatregelen te moeten doorvoeren. Temeer daar recent ook de assurantiebelasting werd verhoogd van 7 naar 21%, wat uiteraard ook al een kostenverhogend effect had. Helaas is het zo dat er voor de KNAF en organisatoren weinig te kiezen valt als het gaat om het afdekken van onze veiligheidsrisico's. En, hoe gek het ook mag klinken, zo'n ongeval met een monstertruck in Haaksbergen heeft ook zijn weerslag op de verzekerbaarheid van onze autosport binnen KNAF verband.

Hoogte verzekerd bedrag
U zult ongetwijfeld vernomen hebben om welke bedragen het bij claims al snel gaat. Reden waarom het bestuur van de KNAF vorig jaar al besloten had om het verzekerde bedrag te verhogen van 2½ naar 7½ miljoen. De extra premie die de KNAF hiervoor moet betalen wordt niet aan de organisator doorbelast, maar financiert de KNAF, zo lang het eigen vermogen dit toelaat, vooralsnog uit haar algemene middelen.