Download de KNAF app

KNAF ondergaat structuurwijziging

Met een ruime meerderheid van stemmen heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) op dinsdag 9 juni ingestemd met het wijzigen van de structuur van de KNAC Nationale Autosport Federatie. De bijbehorende statutaire aanpassingen zijn op 7 juli door de notaris gepasseerd.

Concreet betekent de statutenwijziging dat er per sectie - naast de vier personen in de oude situatie - één rijder en één official stemrecht hebben in de ALV en dat er een betere "scheiding van machten" is tussen KNAF Bestuur en ALV. In de oude situatie hadden de leden van het Dagelijks Bestuur ook stemrecht de ALV, waarmee zij over hun eigen voorstellen konden stemmen. In de nieuwe situatie legt het Dagelijks Bestuur (volgens de nieuwe statuten het KNAF bestuur genaamd), enkel verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.

De ALV heeft op 9 juni eveneens ingestemd met aansluiting van de KNAF bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) voor de behandeling van gevallen van doping of seksuele intimidatie. Door deze manier van tuchtrechtspraak ontstaat sport-breed meer gelijkheid in strafmaat en wordt door de KNAF weer aan de eisen van NOC*NSF voldaan (belangrijk i.v.m. het verstrekken van subsidies).

De structuur- en bijbehorende statutenwijziging is een intensief traject gebleken dat exact een jaar tijd in beslag heeft genomen. Gedurende dit jaar heeft KNAF voorzitter Peter Dorn het veranderingsproces in goede banen geleid, gesteund door de KNAF juristen en de specialiste van NOC*NSF in verenigingsrecht.