Download de KNAF app

KNAF introduceert nieuwe licenties en wijzigt prijzen in 2015

In 2015 zijn er wijzigingen doorgevoerd in het licentiebeleid. Ook zijn bijna alle Sectie Reglementen gepubliceerd. Voor het Autosport Jaarboek en de Sectiereglementen klikt u hier.

Prijzen
Ten gevolge van een aantal vervelende ongelukken in de achterliggende jaren bij met name de Secties Rally en Autocross, en de daaruit voortvloeiende schade-uitkeringen, zal de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering ingaande 2015 aanzienlijk worden verhoogd.

Om nu de kosten van deze prijsverhoging niet geheel af te wikkelen via de organisatoren, heeft het KNAF bestuur er voor gekozen om een deel van de premieverhoging af te dekken door de prijs van de licenties in deze Secties beperkt te verhogen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 18 november is ten aanzien van de licentieprijzen het volgende besluit genomen.

1. De prijzen van alle Rally licenties zullen met € 10 worden verhoogd;
2. De prijzen van de Clublicenties Autocross alsmede de prijzen van de Evenement Registratiebewijzen binnen de Sectie Autocross, zullen met € 10 worden verhoogd.
3. Van de overige Secties zullen de prijzen van de Evenement Registratiebewijzen eveneens met € 10 worden verhoogd, met uitzondering van de Sectie Historische Rally.

Voor het overige werden alle licentie- en ledenbijdragen voor 2015 ongewijzigd vastgesteld volgens de thans reeds geldende tarieven.
Klik hier voor de Prijslijst 2015.

Nieuwe licenties Autorensport
Met ingang van het seizoen 2015 zal de Autorensport twee nieuwe licenties kennen. Namelijk de Internationaal Grade D licentie en een Testlicentie.

Met een Internationaal Grade D licentie kan, behalve aan evenementen als voor de Club- en EU/Nationaal licentie, tevens worden deelgenomen aan evenementen die op de internationale kalender van de FIA staan vermeld waarbij de deelnemende auto's een gewicht/vermogensverhouding hebben van meer dan 3 kg/pk (behalve auto's waarvoor één van de
hierna genoemde hogere licenties Grade C, B of A wordt vereist) en voor alle Club en Bronze (Level 4) internationale series bij de FIA geregistreerd, afgezien van de omstandigheid dat eventueel enkele van de deelnemende auto's een gewicht/vermogens verhouding hebben van minder dan 3 kg/pk, dit met uitzondering van de evenementen waarvoor een Grade B of Grade C licentie wordt vereist.

Voor een Grade D licentie komen in aanmerking diegenen die een proefperiode hebben doorlopen, waarin zij naar het oordeel van de Licentiecommissie voldoende competitief rijden, met een voorlopige licentie in tenminste vijf door de ASN goedgekeurde circuit wedstrijden in de twee jaar voor de aanvraag van de gewenste licentie. Tijdens de proefperiode kan de ASN van de deelnemer of de FIA de voorwaardelijke licentie op elk moment intrekken.

Voor deelname door 14-jarigen aan de officiële testdagen op Circuit Park Zandvoort bestaat met ingang van 2015 de mogelijkheid een testlicentie aan te vragen overeenkomstig de volgende voorwaarden:
- De testlicentie is aan te vragen vanaf de veertiende verjaardag.
- De wettelijk vertegenwoordiger van de aanvrager moet de aanvraag mede ondertekenen.
- De aanvrager moet een tenminste driedaagse cursus volgen en examen doen bij een KNAF erkende raceschool en slagen voor een EU/Nationaal licentie dat wil zeggen op 'EU/Nationaal niveau'.
- Met de licentie mag alleen deel worden genomen aan de officiële testdagen en dus niet aan wedstrijden.
- De prijs van de testlicentie is gelijk aan die van een EU/Nationaal licentie Autorensport.
- Deze mogelijkheid wordt alleen voor de sectie Autorensport besloten.

Wijziging licenties Karting
De Club/nationale licentie wordt uitgegeven aan diegenen die bewezen hebben over voldoende (reglementen)kennis en (rij)ervaring te beschikken voor deelname aan een kartwedstrijd.

Deze licentie wordt tijdig voorafgaand aan deelname aan de eerste kartwedstrijd (met formulier van medische keuring) aangevraagd bij het Federatiebureau. Alleen bij een eerste aanvraag wordt, na betaling van de licentie door de aanvrager, de licentie opgestuurd naar de door de aanvrager genoemde - bij de KNAF aangesloten - karting organisator, waar de aanvrager deze eerste wedstrijd wil gaan rijden. De licentie wordt vervolgens aan de aanvrager verstrekt na het succesvol afleggen van het karting theorie-examen bij deze organisator en het aantonen van rijvaardigheid aan de wedstrijdleider van voormelde eerste wedstrijd. De organisator is op voorspraak van de wedstrijdleider verantwoordelijk voor de beoordeling van de kandidaat.

Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen de benodigde kennis en ervaring bovendien aantonen door het succesvol afleggen van het karting examen bij één van de KNAF erkende kartscholen, waarna de aanvrager de eerste licentie tegen een eenmalig gereduceerd tarief van 25 euro van de KNAF ontvangt.

Met deze Club/nationale licentie kunt u deelnemen aan alle nationale evenementen (Nederlands kampioenschap en clubwedstrijden), welke onder auspiciën van de KNAF worden georganiseerd.
Kinderen mogen tot het bereiken van de 7-jarige leeftijd enkel deelnemen aan clubwedstrijden (en aldus nog niet aan NK wedstrijden).

Doping
Gaat u een internationale licentie aanvragen en gebruikt u medicatie die op de Dopinglijst staat? Naast dat u dispensatie heeft gekregen van de Nationale Dopingautoriteit moet u dit ook doorgeven aan de FIA. Dit kunt u doen middels het Therapeutic Use Exemption (TUE) application form. Klik hier voor de Dopinglijst 2014. Klik hier om het TUE formulier te downloaden, deze kunt u opsturen naar tue@fia.com.