Download de KNAF app

KNAF en KNMV willen na 1 juli weer racen en crossen

Onder strikte voorwaarden, met inachtneming van alle geldende coronamaatregelen moet er binnenkort weer geracet en gecrost kunnen worden. Daar maken de Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) en de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) zich hard voor.

Het is vanwege de coronacrisis tot 1 september niet toegestaan om sportwedstrijden(afgezien van clubwedstrijden) te organiseren. Dit geldt vooralsnog voor elke tak van sport. Trainingen zijn echter wél mogelijk. In het geval van auto- en motorsport bestaat er weinig verschil tussen een trainings- en wedstrijdsituatie. Wij menen dan ook dat onze accommodaties en clubs te allen tijde kunnen voldoen aan door het RIVM gestelde richtlijnen. Niet alleen bij trainingen, maar ook tijdens wedstrijden.

Daarom hebben de KNAF en KNMV gezamenlijk een protocol opgesteld voor de organisatie van auto- en motorsportwedstrijden zonder publiek op alle daarvoor geschikte accommodaties (racecircuit, kartbaan, crossbaan, grasbaancircuit en enduro-/offroad-/trialterrein) in Nederland die door de KNAF en/of KNMV zijn erkend en goedgekeurd.

Het protocol voldoet aan de RIVM-richtlijnen en heeft als uitgangspunt dat een eventuele versoepeling van regels nooit mag leiden tot een terugval in de crisis. Daar zitten we immers nog middenin en ieders gezondheid heeft onze prioriteit. Auto- en motorsport zijn echter geen ‘contactsporten’ en de deelnemers dragen te allen tijde beschermende kleding en een helm. Het risico op besmetting is daardoor nihil en zeker niet groter dan tijdens een training.

Dankzij de steun en medewerking van NOC*NSF ligt ons protocol nu ter goedkeuring bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daar wordt besloten of de auto- en motorsport in aanmerking komt voor een uitzondering op de regel. Hier komt binnenkort uitsluitsel over.