Download de KNAF app

KNAF Algemene Ledenvergadering

pand.02
Op woensdag 7 juni werd de Algemene Ledenvergadering van de Knac Nationale Autosport Federatie gehouden. Voor het eerst vond deze bijeenkomst plaats op het Federatiebureau van de KNAF zelf, in het nieuwe pand in Houten. De opkomst was groot en de stemming positief.

Om te beginnen werden de financiële stukken van 2016 besproken en goedgekeurd. Wat betreft de personele aangelegenheden stelden de nieuwe medewerksters van het Federatiebureau, Sanne Quick en Lisette Bakker zich voor, en werd officieel afscheid genomen van de bestuursleden Wim den Hollander en Sander de Geus.

Vervolgens werd ruime aandacht besteed aan het onderwerp ‘promotie van de autosport’, een van de speerpunten in het KNAF-beleid voor 2017. Naast social media en de aanwezigheid van de KNAF bij evenementen, werd daarbij ook nog eens stilgestaan bij het recent geïntroduceerde ‘iedereenkanracen.nl’. Duidelijk werd dat alle aanwezigen de noodzaak van promotie onderschrijven en dat ook de informatievoorziening tijdens evenementen beter zou kunnen en moeten.

Tijdens de vergadering gaf SIM Race Vereniging Nederland een presentatie over deze nieuwe vorm van racen. Na de zomer zal worden gestart met een samenwerking tussen SRVN en de KNAF om samen een NK SIM racen op te zetten.

Na de rondvraag kon de vergadering rond de klok van 21.30 uur worden afgesloten. Het werd duidelijk dat het samenkomen op de ‘eigen locatie’, in ‘het clubhuis van de autosport’ zeer in de smaak was gevallen. Naast de secties die sinds de verhuizing al in Houten zijn gaan vergaderen, waren er diverse andere aan de KNAF verbonden partijen die voor hun vergaderingen en andere activiteiten voortaan het nieuwe KNAF Federatiebureau willen gaan gebruiken.