Download de KNAF app

FIA-homologatie stoelen

De FIA kent voor stoelen een aantal homologaties. Deze hebben de volgende homologatiecodes: 8855-1999 en 8862-2009. Deze homologaties hebben normaal gesproken een geldigheidsdatum. Een stoel met homologatie 8855-1999 heeft een geldigheidsduur van 5 jaar, een stoel met nummer 8862-2009 heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Vanuit de FIA worden regelmatig tests gedaan met diverse stoelen. Dit betekent dat de door de stoelfabrikanten geleverde kwaliteit, gedurende de homologatieperiode, wordt getest. Bij deze tests kunnen productiefouten of andere onregelmatigheden worden ontdekt. Nu is bij tests geconstateerd dat er in de Recaro "Pole Position" stoel en in de Bimarco "Expert" onregelmatigheden en/of productiefouten zitten en daarmee is de homologatie van deze stoelen per direct komen te vervallen.

Ter verduidelijking, het betreft hier:
Recaro Pole Position, die verkocht wordt onder de typenamen "Pole Position SPG" en "Furious SPG" Beide stoeltypen hebben de FIA code CS-997.00.
Bimarco Expert, die bekend is onder de typenaam "Expert", met FIA code CS.057.02

Heeft u één van bovenstaande stoelen, neem dan contact op met uw leverancier van deze stoelen. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u graag zien welke stoelen een geldige FIA homologatie hebben, kijk dan op de FIA site op Technical List 12 en op Technical List 40. De KNAF adviseert dit zeker voor aanvang van ieder seizoen te doen, zodat u niet alleen veilig aan uw seizoen begint, maar ook niet voor verrassingen komt te staan!