Download de KNAF app

'Drones' op KNAF evenementen

drone
Drones zijn momenteel in positieve, maar helaas ook negatieve zin een hot item. Ook bij autosport gerelateerde evenementen wordt er met grote regelmaat door amateurs of professionals gebruik gemaakt van zogenaamde 'drones' om foto's of video's te maken. Om wildgroei te voorkomen heeft de KNAF recentelijk regels opgesteld voor het gebruik van drones bij KNAF evenementen.

Vaak wordt de term 'drone' gebruikt in plaats van de officiële RPAS (remotely piloted aircraft system) of UAS (unmanned aircraft system). Internationaal wordt de term RPAS gebruikt om te benadrukken dat er sprake is van een piloot die verantwoordelijk is voor de vluchtuitvoering. Voor 'drones' komt wel meer regelgeving, echter op dit moment valt een 'drone' onder "hobbymatig vliegen" gelijk aan een op afstand bestuurd vliegtuig, helikopter, etc. Hiervoor zijn basisregels, maar het komt erop neer dat je vrij mag vliegen zolang je maar onder de 120 meter hoogte blijft, niet in de buurt van een vliegveld opstijgt en niet boven 'aaneengesloten bebouwing' (lees: stad of dorp) vliegt. Verder zijn er nog wat aanvullende regels, echter niet voldoende om op KNAF evenementen dergelijke zaken te reguleren en de regie voor dit soort objecten bij officials te krijgen. Vandaar het idee om, zolang er geen afdoende regelgeving is, dit te borgen in een standaard Bulletin (Veiligheidsbulletin vanuit de KNAF). Alle bij de KNAF aangesloten verenigingen hebben dit bulletin inmiddels ontvangen dan wel mogen dit op zeer korte termijn tegemoet zien.

Onderstaand de volledige tekst van het bulletin

Regulering van het gebruik van DRONES* op dit KNAF evenement.

Op dit evenement waarvoor een KNAF permit is afgegeven, gelden voor het gebruik van DRONES de volgende strikte voorwaarden:

1. Primair dient er tweeledig toestemming te zijn:
a. Enerzijds van de wedstrijdleider (Racedirector) van het evenement;
b. anderzijds van de terrein- en/of circuiteigenaar om boven het betreffende (wedstrijd)terrein of circuit te mogen vliegen.

Indien van één (1. a. of 1.b.) of van beide geen toestemming is verkregen is het niet toegestaan om de 'drones' te laten opstijgen tijdens de gehele duur van het evenement. De wedstrijdleider (of Racedirector) kan extra voorwaarden stellen aan gebruik en plaatsen waar wel of niet gevlogen mag worden tijdens de gehele duur van het evenement zoals omschreven in het bijzonder reglement.

2. Er mag enkel en alleen worden gevlogen in daglicht condities.

3. De 'piloot' dient te allen tijde te kunnen overleggen:
a. bewijs van geldige vliegvaardigheid; vliegbewijs RPA-L.
b. verzekeringsbewijs van verzekering conform Verordening 785/2004 voor de risico's van schade aan derden (in de lucht en op de grond) als gevolg van het exploiteren van een luchtvaartuig tot 500kg (inclusief risico's van molest en kaping).

Indien aan alle bovenstaande eisen is voldaan en duidelijk is waar en onder welke omstandigheden mag worden gevlogen is het gebruik toegestaan. In alle andere gevallen niet.

Tot slot, bij twijfel of vragen neem contact op met het wedstrijdsecretariaat.

*DRONES, lichte onbemande vliegtuigen UAS (unmanned aircraft systems)