Download de KNAF app

Certificering instructeurs in de maak

 DSC11053
Aan opties geen gebrek wanneer je een raceschool zoekt om 'het kunstje' te leren. Bij welke partij krijg je de vaardigheden nou het best onder de knie? Dat zou onderling geen verschil mogen maken. Precies volgens dat gedachtengoed werkt de KNAF aan een certificering van de instructeurs, met name op didactisch gebied.

Hoe ziet het landschap van autosportscholen in Nederland er eigenlijk uit? "Er zijn er acht op het gebied van racerij, twee op het gebied van rally en vier op het gebied van karting, althans, met KNAF-erkenning," vertelt Maarten van Wesenbeeck, hoofd opleidingen bij de federatie. "In de autocross wordt een praktijkexamen voor de Juniorklasse afgenomen." Ten aanzien van de racescholen bestaat een uitgebreid reglement op basis waarvan ze een erkenning kunnen krijgen, voor de rally en de karting wil de KNAF op termijn iets soortgelijks ontwikkelen. "Dat reglement, opgesteld door het bestuur van de Sectie Autorensport, valt uiteen in drie categorieën. Als eerste de erkenning, waarbij onder meer de verplichting van een KvK-inschrijving geldt en je minimaal één cursus per jaar moet geven. Zo'n cursus dient minimaal een dag van acht uur én een dag van vier uur te bestrijken. De uitgebreide variant van tenminste drie volle dagen hoort een aantal extra rijvaardigheidsonderdelen te bevatten, zoals wagenbeheersing, remproeven, driften, uitremmen en slalomwedstrijden. Bij de korte cursus bevelen we die aan. Verder verlangt het reglement minimaal één instructeur per vier deelnemers en één examinator per zes cursisten."

 DSC10249
"Een tweede categorie vormt licenties en examens," vervolgt Maarten van Wesenbeeck. "Bij de korte cursus valt alleen een clublicentie te behalen, bij de lange versie behoort een EU-licentie tot de mogelijkheden. Het minimale aantal kandidaten per cursus ligt op vijftien en de raceschool moet vijf eigen examinatoren kunnen leveren. Daarmee komen we bij de derde categorie: instructeurs en examinatoren. Aan instructeurs stellen we de eis dat ze over bepaalde race ervaring beschikken in een nationaal of Europees kampioenschap, in staat zijn een veiligheidsbriefing te geven en zowel beginnende als gevorderde cursisten goed te coachen op het circuit. Voor de hoofdinstructeurs scherpen hebben we de voorwaarden nog iets verder aan.

Iemands race-achtergrond kun je controleren, maar hoe ga je na of een instructeur voldoende capabel is om anderen het kunstje op een effectieve manier te leren? "Dat vormt nu precies het speerpunt voor ons," zegt Maarten van Wesenbeeck. "Bij de meeste takken van sport binnen het NOC*NSF bestaat een opleidingsprogramma van coaches. Natuurlijk moet een race-instructeur de auto op en top beheersen, maar hij dient dat ook te kunnen overbrengen, dus over didactische vaardigheden te beschikken. De KNAF gaat vanaf 2016 een aantal cursusdagen voor instructeurs organiseren om dat te bereiken. Wie de cursus met goed gevolg aflegt, ontvangt daarvoor een certificaat."