Download de KNAF app

Besluit Legend Rally's

Bijlage A persbericht Stichting ELE Rally 26 april 2017
Beste belanghebbenden,

De afgelopen jaren hebben afwisselend BSR en BSHR geprobeerd de Legend rallysport een plaats te geven in de historische dan wel de moderne rallysport. Na een grondige inventarisatie aangaande deelnemersaantallen in de afgelopen 2 jaar, moeten we helaas concluderen dat het animo voor deze tak van rallysport teleurstellend is. Daarom ziet het BSHR – gesteund door KNAF bestuur en BSR – zich genoodzaakt om te stoppen met de Legend-rally’s in Nederland.

Aan deze beslissing ligt het volgende ten grondslag:
• De over het algemeen kleine aantal deelnemers (bijvoorbeeld Twente rally 4 equipes);
• De opzet van de Legend-rally’s wijkt teveel af van de andere vormen van rallysport;
• Er zijn onvoldoende aanknopingspunten voor de toekomst die het signaal afgeven dat de aantallen gaan groeien de aankomende jaren;
• Tenslotte, bieden de historische rallysport op snelheid en de regularity 50 voldoende evenementen als alternatief voor de Legend deelnemers.

Wij willen een ieder bedanken voor zijn inzet om hier iets moois van te maken. De deelnemers uit de Legend-rally’s hopen wij in 2019 terug te zien in bovengenoemde disciplines.

Met vriendelijke groet,

KNAF Bestuur
Bestuur Sectie Historische Rally’s
Bestuur Sectie Rally’s