Download de KNAF app

KNAF licentiedagen 2021

Licentiedagen worden keuringsdagen!

Tijdens de keuringsdagen biedt de KNAF de medische keuring aan met korting.

Wellicht heeft u het al in ons magazine gelezen, maar uw licentie verlengen is weer mogelijk. Ook de data van de keuringsdagen 2020-2021 zijn bekend!

Door de huidige corona maatregelen zullen deze licentiedagen van opzet wijzigen en keuringsdagen gaan worden. Catering en partijen met advies over autosportproducten zijn dan ook niet aanwezig. Wel zorgen wij ervoor dat u gewoon met uw nieuwe licentie in de hand buiten stapt en dat de dan geldende Corona-maatregelen strikt nageleefd worden.

Onder het voorbehoud van eventuele veranderingen in landelijke maatregelen hebben wij een aantal data vastgesteld voor de keuringsdagen:

Woensdag 24 maart 2021: 14.30 - 17:30 en 18.00 - 20.00 uur 
Woensdag 31 maart 2021: 14.30 - 17.00 en 17.30 – 21.30 uur 
Woensdag 7 april 2021: 14.30 - 17.00 en 17.30 – 21.30 uur 
Woensdag 14 april 2021: 14:30 - 17.30 en 18:00 - 20:00 uur

 

Alle keuringsdagen zullen plaats vinden op het KNAF Federatiebureau, in Houten.

Licentiehouders die zich hebben aangemeld voor de keuringsdag 20 januari, 6 februari, 17 februari en 3 maart hebben hier persoonlijk bericht van ontvangen. 

Korting

De KNAF beseft dat het wat ongemak met zich meebrengt dat de keuringsdagen alleen in Houten plaats vinden. Daarom wordt er als tegemoetkoming een korting gegeven op de medische keuring tijdens de keuringsdagen. Tot en met de keuringsdag van 14 april bieden wij tijdens deze vijf dagen de medische keuring voor €10,- aan, in plaats van de gebruikelijke €30,-.

Meditel

Bent u niet in de gelegenheid naar Houten te komen? Dan kunt u terecht bij een van de vestigingen van Meditel, waarmee de KNAF sinds dit jaar een samenwerking heeft. Via www.meditel.nl/knaf kunt u een afspraak inplannen. Let op, Meditel hanteert eigen tarieven, deze zijn terug te vinden op de site.

Geldigheid medische keuring


Na het maken van de medische keuring, is de keuring 3 maanden geldig. Graag vragen wij u binnen dit termijn uw licentie aan te vragen of te verlengen via Mijn KNAF. Heeft u niet binnen 3 maanden na de keuring uw licentie aangevraagd, dan dient de keuring opnieuw te worden gemaakt.

Een ECG die nodig is bij de aanvraag van een Internationale licentie dient eens in de twee jaar gemaakt te worden. Op de keuringsdagen is geen mogelijkheid voor het maken van een ECG.

Aanmelden verplicht!


Let op, anders dan voorgaande jaren is het aanmelden voor de keuringsdagen verplicht! Het aanmelden doet u in uw Mijn KNAF omgeving. Bij het aanmelden kiest u een tijdvak. Uw gekozen tijdvak is bindend.

Als u op een keuringsdag komt vragen wij u:
- Online uw licentie(s) te verlengen/aan te vragen
- Uw medische keuringsformulier online in te vullen en uit te printen
- Een schoon potje met urine mee te nemen
- Alle betalingen te voldoen voor aankomst, om zo min mogelijk oponthoud te hebben
- Een mondkapje mee te brengen
- De huidige corona maatregelen in acht te nemen en u te houden aan de 1,5 meter afstand

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en hopen u te mogen begroeten op een van de keuringsdagen.