Download de KNAF app

Ouder-Kind licentie

Een Ouder-kind licentie is een inschrijvers licentie (Entrant Licence). Alle minderjarige rijders bij wedstrijden worden vertegenwoordigd door een ouder of voogd middels de Ouder-Kind licentie. In de regel moet een ouder of voogd, die verantwoordelijk is voor het kind, bij de wedstrijden van het kind aanwezig zijn.

De ouder of voogd, dan wel wettelijke vertegenwoordiger, dient deze licentie te laten zien bij de documentencontrole van een evenement. Wanneer een ouder of voogd deze licentie niet kan laten zien, dan kan de minderjarige niet deelnemen aan het evenement! Wanneer het kind zich tijdens de wedstrijd bij de sportcommissaris of wedstrijdleider moet melden, is de ouder/voogd ook verplicht om mee te gaan.

Indien een ouder of voogd niet aanwezig kan zijn bij een wedstrijd dan is er de mogelijkheid om iemand anders voor die wedstrijd te machtigen.

Download het machtigingsformulier hier.

De Ouder-Kind licentie kan op het account van de ouder worden aangevraagd via Mijn KNAF. De prijs van deze licentie is vastgesteld op € 25,-. Ouders, die al in het bezit zijn van een geldige rijderslicentie, kunnen de Ouder-Kind licentie gratis aanvragen.

De KNAF is aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak. In het reglement van het ISR staat dat de wettelijk vertegenwoordiger aan moet kunnen tonen de vertegenwoordiger van de minderjarige sporter te zijn en verbonden moet zijn met de sportbond. Om deze reden heeft de KNAF deze Ouder-Kind licentie ingevoerd.