Download de KNAF app

KNAF Licentie autorisaties

KNAF Licentie
De KNAF geeft middels onderstaand overzicht een nadere toelichting op de geldigheid en autorisatie van uw licentie.

Het CIK heeft afwijkende regels opgesteld voor deelname aan Nationale kartevenementen van andere ASN's : Indien u buiten Nederland gaat karten is een Internationale licentie verplicht.

KNAF Licence
The KNAF provides the following information concerning the validity and authorisation of your licence.

The CIK has established different rules for participation in National events from other ASN's : If you compete outside the Netherlands, an International licence is required.

 

  Club licentie 2019  

KNAF Club Licentie
Deze licentie is geldig voor Nationale wedstrijden die op de KNAF kalender staan vermeld.

KNAF Club Licence
This licence is valid only for National events that are published on the KNAF calendar.

EU licentie 2019 

KNAF EU/Nationaal Licentie
Deze licentie is geldig voor wedstrijden die staan vermeld op de Nationale kalender van Europese Lidstaten (ASN's), of landen die als zodanig door de FIA zijn aangemerkt.

De autorisatie die conform Artikel 2.3.8 van de CSI vereist is om aan deze wedstrijden deel te nemen staat op de achterzijde van de Licentie afgedrukt.

KNAF EU / National Licence
This licence is valid for events that are detailed on the National calendar of European countries (ASN's), or states that are recognized as such by the FIA.

The authorization that is required according to Article 2.3.7 of the ISC is printed on the back of the Licence.

Int. licentie 2019 KNAF Internationale Licentie
Deze licentie is geldig voor wedstrijden die staan vermeld op de nationale kalenders van landen die door de FIA zijn erkend (ASN's).

Tevens is deze licentie geldig voor evenementen die op de FIA kalender staan vermeld. De autorisatie om aan wedstrijden deel te nemen staat op de achterkant van de Licentie afgedrukt.

KNAF International Licence
This licence is valid for events that are detailed on the National calendar of ASN's recognized by the FIA and events that are detailed on the FIA calender.

The authorization that is required according to Article 3.9.4 of the ISC is printed on the back of the Licence.

Licentiepas 2019 achterkant

Achterkant KNAF Licentie

KNAF backside licence