Info voor juniorexamen

Wie komen in aanmerking voor een Juniorlicentie?
Jeugdigen komen in aanmerking voor een autocrosslicentie vanaf het kalenderjaar waarin zij 13 jaar worden. In het jaar dat de junior 18 jaar wordt mag voor het laatst worden deelgenomen in de juniorklasse. Als jeugdigen hun licentie hebben aangevraagd voor het examen ontvangen zij de licentie na het examen (bij een positieve uitslag). Om een licentie aan te kunnen vragen moeten autocrossers lid zijn van een autocrossclub.. Zie voor de procedure voor de licentieaanvraag: www.knaf.nl/racen/licentieformulieren

Wanneer kan een junior het examen afleggen?
Er zijn geen examens meer gepland in 2018.

Wie neemt het examen af?
Personen welke hiervoor door het bestuur van de Sectie Autocross worden aangesteld.

Moet ik mij ook aanmelden voor het examen?
Iedere junior dient zich uiterlijk twee weken voorafgaand aan de wedstrijd van het Eurol/VEKA NK Autocross aan te melden via de online inschrijfmodule.

Welke gegevens moet ik doorgeven als ik me aanmeld voor het examen?
• Volledige naam;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer;
• Welke plek je examen wilt doen.
• Van welke club ben je lid ?
• Ga je Juniorklasse of Juniorbuggy rijden ?

Waaruit bestaat het examen?
• Een rijvaardigheidsproef om te zien of de junior de auto onder controle heeft;
• Een schriftelijke test om te kijken of hij/zij beschikt over voldoende reglementenkennis.

Worden beide examens (praktijk en theorie) op dezelfde dag afgenomen?
Ja, beide examens worden op dezelfde dag afgenomen.

Moet ik dan het hele dikke AutoSportJaarboek en het Autocrossreglement uit mijn hoofd kennen ?
Nee, alleen de reglementen die van toepassing zijn op de juniorklasse en de algemene reglementen die voor elke deelnemer gelden.

Wat moet ik allemaal meenemen naar het examen?
• Helm;
• Overal;
• Auto;
• ID kaart.

Hoe laat moet ik aanwezig zijn voor het examen?
• Tijdens de wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap Autocross om 19:30 uur.

Mijn auto is nog niet klaar, mag ik dan wel het examen afleggen?
Ja dit mag, echter je moet wel zelf voor een (junior) auto zorgen waarmee je de rijvaardigheidsproef kunt afleggen.

Ik heb me helemaal vergeten op te geven voor het juniorexamen, kan het examen dan ook afgenomen worden op een plaatselijke wedstrijd bij mij in de buurt ?
Nee deze mogelijkheid bestaat niet, je kunt dan alleen het examen nog afleggen op de avonden voorafgaand aan een wedstrijd van het Nederlands Kampioen Autocross.

Veel gestelde vragen
Hoe moet een junior zijn 1e licentie aanvragen?
Hij/zij kan naar een licentiedag van de KNAF komen (zie de website voor de locaties en data). Of het licentieformulier opsturen naar de KNAF (zie ook website van de KNAF voor deze procedure).

Krijgt een junior zijn licentie direct mee?
Nee, een junior krijgt zijn licentie pas op het moment dat hij is geslaagd voor de proef van bekwaamheid.

Ik word pas in juni 13 jaar, mag ik dan in april al wel deelnemen aan wedstrijden?
Ja sinds 2012 mag dit, voorgaande jaren kreeg je je licentie pas op het moment dat je 14 jaar werd.

Ik word in oktober 18 jaar, mag ik dan voor het volgende jaar nog een juniorlicentie?
Nee, in het jaar dat je 18 jaar wordt is het laatste jaar dat je een juniorlicentie mag aanvragen.