Download de KNAF app

Info voor juniorexamen

Info Juniorexamens 

Mini Buggy licentie
Bepalingen m.b.t. de licentie voor de Mini Buggy Klasse

Jeugdigen komen in aanmerking voor een autocrosslicentie vanaf 6 jaar. In het jaar dat de junior 12 jaar wordt mag voor het laatst worden deelgenomen in de Mini Buggy klasse.

Juniorklasse licentie
Bepalingen m.b.t. de licentie voor de Juniorklasse

  • Jeugdigen komen in aanmerking voor een autocrosslicentie vanaf het kalenderjaar waarin zij 13 jaar worden. In het jaar dat de junior 18 jaar wordt mag voor het laatst worden deelgenomen in de Juniorklasse.

Junior Buggy licentie
Bepalingen m.b.t. de licentie voor de Junior Buggy

  • Jeugdigen komen in aanmerking voor een autocrosslicentie vanaf het kalenderjaar waarin zij 13 jaar worden. In het jaar dat de junior 21 jaar wordt mag voor het laatst worden deelgenomen in de Junior Buggy klasse.

Alle jeugdigen moeten hun licentie hebben aangevraagd voor het aanmelden van een examen. De jeugdigen ontvangen de licentie na het examen (bij een positieve uitslag). Om een licentie aan te kunnen vragen moeten autocrossers lid zijn van een bij de KNAF aangesloten autocrossclub. Zie voor de procedure voor de licentieaanvraag

Wie neemt het examen af?

Personen welke hiervoor door het bestuur van de Sectie Autocross worden aangesteld.

Moet ik mij ook aanmelden voor het examen?

Via Mijn KNAF (www.knaf.nl) kan je je tot 2 weken voor het examen aanmelden voor het Minibuggy Juniorklasse/Juniorbuggy examen. Na het inloggen op Mijn KNAF ga je naar de agenda en zoek je het examen op. Vervolgens klik je op “inschrijven”. Controleer hierna je  gegevens en zet je een vinkje bij “ik meld mij aan voor theorie examen” en “ik meld mij aan voor praktijk examen”. 

Heb je nog geen Mijn KNAF account? Dan kun je deze aanmaken via de volgende link: https://mycubus.bettywebblocks.com/knaf/register

Waaruit bestaat het examen?

  • Een rijvaardigheidsproef om te zien of de Junior de auto onder controle heeft;
  • Een mondelinge en/of schriftelijke test om te kijken of hij/zij beschikt over voldoende reglementenkennis.

Worden beide examens (praktijk en theorie) op dezelfde dag afgenomen?

Ja, beide examens worden op dezelfde dag afgenomen.

Moet ik dan het hele dikke Autosport Jaarboek en het Autocrossreglement uit mijn hoofd kennen?

Nee, alleen de reglementen die van toepassing zijn op de klasse waarvoor je examen doet en de algemene reglementen die voor elke deelnemer gelden.

De reglementen kun je hier vinden: www.knaf.nl/reglementen/autocross

 Wat moet ik allemaal meenemen naar het examen?

  • Helm
  • Overall
  • Auto
  • ID kaart

Hoe laat moet ik aanwezig zijn voor het examen?
Het tijdstip van aanvang ontvangt u in en bevestigingsmail.

Mijn auto is nog niet klaar, mag ik dan wel het examen afleggen?
Ja dit mag, echter je moet wel zelf voor een gelijkwaardige auto zorgen als in de klasse waarvoor je examen wil doen waarmee je de rijvaardigheidsproef kunt afleggen.

Veelgestelde vragen

Hoe moet ik mijn eerste licentie Junioren licentie aanvragen?
De licentie kan worden aangevraagd via Mijn KNAF. Heb je nog geen Mijn KNAF account? Dan kan je een account aanmaken via de volgende link: https://mycubus.bettywebblocks.com/knaf/register 
Na het inloggen op Mijn KNAF kan de licentie aangevraagd worden in het winkelwagentje.

Krijgt een kandidaat junior zijn licentie direct mee?
Nee, een junior krijgt zijn licentie pas op het moment dat hij is geslaagd voor de proef van bekwaamheid.

Alleen voor de Juniorklasse:

Ik word in oktober 18 jaar, mag ik dan voor het volgende jaar nog een juniorlicentie?
Nee, in het jaar dat je 18 jaar wordt is het laatste jaar dat je een juniorlicentie mag aanvragen.

Ik ben 17 jaar en in het bezit van een rijbewijs. Moet ik dan ook examen doen voor de juniorklasse?
Na het overleggen van je rijbewijs hoef je alleen nog theorie examen te doen. In dit geval mag je je auto dus thuis laten.

Moet ik als ik overstap van de minibuggy naar de Juniorbuggy of Juniorklasse nog een keer examen doen?
Nee, dat hoeft niet.