Aanmelding Keuring Groep S 2018

NRSRK logo
Zoals bekend gemaakt in eerdere publicaties dienen auto’s die wensen deel te nemen onder de reglementering van groep S vooraf gekeurd te worden. Zie ook SRR 2018, bijlage XIII

Tijdens deze keuring zal de auto worden “vastgelegd” in een zogenaamd, Technisch Paspoort.

Keuring locatie:
Wordt per keuring vastgesteld.

Geplande keuring data( bij voldoende deelname) :
Zaterdag 3 maart 2018
Zaterdag 26 mei 2018
Zaterdag 1 september 2018

Keuringsaanvraag
Om de voortgang van een keuring te bespoedigen dienen vooraf een deel van de gegevens met betrekking tot de auto door de aanbieder van de auto in een aanvraagformulier ingevuld te worden. 
Wij verzoeken u vriendelijke dit formulier te downloaden, de benodigde informatie in te vullen en het geheel uiterlijk 14 dagen voor de keuringsdag te mailen aan:
rally@knaf.nl 

De kosten voordeelname aan een keuring zijn:
Individuele keuring ( minder dan 5 auto’s op 1 dag) € 250,00 per auto
Individuele keuring ( 5 of meer auto’s op 1 dag) € 180,00 per auto
Keuring, kleine aanpassingen, te beoordelen door het BSR, € 80,00 per auto
Administratieve aanpassing € 30,00 per paspoort
Deze kosten dienen voor de afgesproken keuringsdag te worden over gemaakt op onze bankrekening :
Rabobank, rekeningnummer: NL03 RABO 0129 4766 68 t.n.v. Stichting “Het BSR Kampioenschap”.

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben kunt u deze mailen aan :
rally@knaf.nl 

Dick Poelman
Secretaris
KNAF sectie Rally

Fotoboek KNAF