Aanmelding Keuring Groep S 2017

NRSRK logo
Zoals bekend gemaakt in eerdere publicaties dienen auto's die vanaf 2012 wensen deel te nemen onder de reglementering van Groep S vooraf gekeurd te worden. Zie ook SRR 2017, bijlage XII. Tijdens deze keuring zal de auto worden "vastgelegd" in een zogenaamd, Technisch Paspoort.

Keuring locatie o.a.:
Verbaas Preparations, Pad van Jongejan 2, 3261 CC Oud Beijerland

Geplande keuring data (bij voldoende deelname):
Zaterdag 18 februari 2017
Zaterdag 20 mei 2017
Zaterdag 9 september 2017

Keuringsaanvraag
Om de voortgang van een keuring te bespoedigen dient vooraf een deel van de gegevens met betrekking tot de auto door de aanbieder van de auto in een aanvraagformulier ingevuld te worden. Wij verzoeken u vriendelijk hier het aanvraagformulier te downloaden, de benodigde informatie in te vullen en het geheel uiterlijk 10 dagen voor de keuringsdag te mailen aan: rally@knaf.nl

De kosten voor deelname aan een keuring zijn:
Individuele keuring (minder dan 5 auto's op 1 dag) € 250,00 per auto
Individuele keuring (5 of meer auto's op 1 dag) € 175,00 per auto
Keuring, kleine aanpassingen, te beoordelen door het BSR, € 75,00 per auto
Administratieve aanpassing € 25,00 per paspoort

Deze kosten dienen voor de afgesproken keuringsdag te worden overgemaakt op onze bankrekening:
Rabobank, rekeningnummer: NL03 RABO 0129 4766 68 t.n.v. Sti Het BSR Kampioenschap.

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben kunt u deze mailen aan: rally@knaf.nl

Met vriendelijke groet,
Bestuur Sectie Rally's

Fotoboek KNAF