Historisch Technische Paspoorten - aanvraag HTP / Verlengen HTP

U wilt uw auto voorzien van een HTP? Gaat u dan als volgt te werk:

download het Word-document

"HTP blanco formulier"

Bent u bekend met het FIA homologatienummer van uw auto? Vraagt u Angela Keuper dan om een digitale versie, dit is erg handig tijdens het invullen van uw formulier. Op onze website treft u een voorbeeldformulier aan, dit formulier is al compleet ingevuld en is wellicht voor u van hulp bij het invullen van uw eigen formulier.

Download - VOORBEELDFORMULIER

Het is belangrijk om, tijdens het invullen van dit formulier, de werkbalk Standaard aan te hebben staan. U kunt dit vinden bij Beeld; Werkbalken: Standaard. In deze werkbalk staat de knop Weergeven/Verbergen. U ziet dan ¶ in uw werkbalk verschijnen. Deze functie moet u aan hebben staan daar er verborgen elementen en uitklapvelden in het document staan.

Nadat u het formulier hebt ingevuld mailt u dit naar Angela Keuper op het KNAF Federatiebureau, a.keuper@knaf.nl

De foto's levert u digitaal aan in een aparte bijlagen, dus niet verwerkt in het invulformulier. De afbeeldingen van de auto zijn zonder reclame, tenzij ze "volgens periode" zijn. Het betreft dus nieuwe foto's. Bij een verlenging stuurt u ook nieuwe foto's, dus niet de oude foto's die al op uw HTP zaten. In het formulier kunt u precies lezen welke foto's u moet nemen. In het voorbeeldformulier op onze site staan hier mooie voorbeelden van.

Na ontvangst zal de KNAF het HTP formulier in behandeling nemen en controleren. Eventuele aanvullingen zullen wij in overleg met u doen.

Na deze documentencontrole zal de KNAF het formulier naar de FIA sturen. De FIA checkt het HTP en geeft ons goedkeuring door het toesturen van een FIA identity number.
Het kan ook zijn dat de FIA nog wat op- en aanmerkingen heeft. Dit wordt door de KNAF met u besproken en het formulier/auto dient te worden aangepast en opnieuw ter goedkeuring naar de FIA gestuurd. Per aangeboden paspoort zal de FIA een bedrag in rekening brengen. De hoogte van dit bedrag leest u in het prijsoverzicht dat u op onze website aantreft.

Na goedkeuring zal de KNAF Technisch Medewerker een afspraak met u maken om de auto te komen schouwen. Tijdens deze schouwing/afhandeling wordt de FIA barcodesticker in uw auto geplakt en krijgt u het HTP uitgereikt.

Tevens ontvangt u de eindafrekening waarop de KNAF administratiekosten, de afhandelingskosten en het FIA Fee is vermeld. U betaalt dus niet zelf rechtstreeks aan FIA, dit hebben wij al voor u gedaan.

Iedere 10 jaar moet het HTP verlengd worden. Ook dan volgt u bovenstaande procedure en raden we u aan tijdig hiermee te beginnen.
Heeft u, tijdens het invullen, vragen over het HTP of wilt u weten wat de status is? Belt u dan met Angela Keuper: 088-0047804.

Verlenging van uw Historisch Technisch Paspoort

U kunt een verzoek tot verlenging doen door een volledig ingevuld "HTP blanco formulier" te sturen aan a.keuper@knaf.nl
Foto's levert u in aparte bestanden aan, dus niet in het formulier verwerkt. In deze email vermeld u uw oude HTP nummer en uw naam en adresgegevens. 
We volgen de gebruikelijke aanvraagprocedure die hierboven beschreven staat. 

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met het KNAF federatiebureau, Angela Keuper, 088-0047804.


Handige links

Inloggen mijn KNAF