Ouder-Kind licentie

In bijna elke tak van autosport is een klasse speciaal voor minderjarigen. In de regel moet een ouder of voogd, die verantwoordelijk is voor het kind, bij de wedstrijden van het kind aanwezig zijn. In navolging van enkele buurlanden heeft de Algemene Ledenvergadering van de KNAF besloten om de Ouder/voogd-Kind licentie (formeel Competitor-Entrant Licence) in 2016 in te voeren ten behoeve van iedere minderjarige licentiehouder. Vanaf 2016 moeten minderjarige rijders bij wedstrijden worden vertegenwoordigd door een ouder of voogd middels de Ouder-Kind licentie.

De KNAF is afgelopen jaar aangesloten bij het Instituut Sport Rechtspraak. In het reglement van het ISR staat dat de wettelijk vertegenwoordiger aan moet kunnen tonen de vertegenwoordiger van de minderjarige sporter te zijn en verbonden moet zijn met de sportbond. Dit is de reden dat de KNAF deze Ouder-Kind licentie invoert.

De ouder of voogd, dan wel wettelijke vertegenwoordiger, dient deze licentie te laten zien bij de documentencontrole van een evenement. Wanneer een ouder of voogd deze licentie niet kan laten zien, dan kan de minderjarige niet deelnemen aan het evenement! Wanneer het kind zich tijdens de wedstrijd bij de sportcommissaris of wedstrijdleider moet melden, is de ouder/voogd ook verplicht om mee te gaan.

Indien een ouder of voogd niet aanwezig kan zijn bij een wedstrijd dan is er de mogelijkheid om iemand anders voor die wedstrijd te machtigen. Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden.

De Ouder-Kind licentie kan worden aangevraagd op een KNAF licentiedag of via het aanvraagformulier. Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

De prijs van deze licentie is vastgesteld op € 25,-. Ouders die al in het bezit zijn van een geldige rijderslicentie kunnen de Ouder-Kind licentie gratis aanvragen.

Handige links

Inloggen mijn KNAF