Licentie verlengen in 2018

Indien u in 2016 of 2017 voor het laatst een geldige KNAF licentie(s) heeft gehad, kunt u zondermeer deze licentie(s) verlengen. Licenties van vóór 2016 worden uitsluitend met toestemming van de sectie verlengd.

Er zijn twee mogelijkheden om uw licentie te verlengen:

1. Op een KNAF licentiedag
De KNAF organiseert ieder jaar in januari een aantal avonden en zaterdagen op verschillende locaties in Nederland waar u uw volledige licentieaanvraag en medisch keuring kunt laten doen.

2. Per post
Vraagt u uw licentie per post aan volgt u dan onderstaande stappen.

Stap 1: Aanvraagformulier downloaden
U kunt hier uw aanvraagformulier downloaden.

Stap 2: Invullen
Het aanvraagformulier bestaat uit 2 delen:
- Het aanvraagformulier voor de licentie
- Het medisch keuringsformulier

LET OP: Gaat u een internationale licentie aanvragen en gebruikt u medicatie dat op de Dopinglijst staat? Dan moet u dit vanaf 1 januari 2014 ook doorgeven aan de FIA middels het Therapeutic Use Exemption (TUE) application form.

Klik hier voor de Dopinglijst 2017.
Klik hier om het TUE formulier te downloaden, deze kunt u opsturen naar tue@fia.com.

Aanvraagformulier
- Vul het formulier volledig in en vergeet niet om het formulier te ondertekenen.

Medisch keuringsformulier
- Vul Deel A volledig in.
- Deel B dient u te laten invullen door een onafhankelijk arts (niet zijnde uw eigen huisarts).
- Onderteken het medisch keuringsformulier op de 2 daarvoor bestemde plaatsen.

De medische keuring dient u te doen bij een arts, niet zijnde uw eigen huisarts. Daarnaast kunt u ook een afspraak maken bij Regelzorg of Meditel. Voor een spoedprocedure dient u een afspraak te maken bij een KNAF arts.

Regelzorg
Licentiehouders met een Club of EU licentie kunnen zich laten keuren bij Regelzorg. Kijk op onderstaande link voor een locatie bij u in de buurt. www.regelzorg.nl/overige-keuringen/knaf-autosport-keuring.html

Sport Medisch Advies Centrum Zwolle
KNAF licentiehouders kunnen zich telefonisch aanmelden via 038-4245689 bij Sport Medisch Advies Centrum Zwolle, onderdeel van Isala en worden dezelfde dag teruggebeld voor een afspraak met de afdeling Sportgeneeskunde.

Spoedprocedure
Indien u uw licentie binnen vijf werkdagen nodig heeft, dan kan dat alleen wanneer u zich medisch laat keuren door één van onze artsen van de KNAF Medische Commissie:

Dr. F.F.C. Baller te Naarden, tel. 035-6945979
Dr. A.T.M. Blom te Kootstertille, tel. 0512-331749
Dr. R.J. Vos te Den Haag (U stuurt het verzoek per e-mail naar devos@dereef.nl dan belt Dr. Vos u terug.)

Stap 3: Aanvraag opsturen
Het volgende dient u naar de KNAF (Duwboot 85, 3991 CG HOUTEN) op te sturen:
- Een volledig ingevuld en ondertekend licentie aanvraagformulier
- Een volledig ingevuld en ondertekend medisch keuringsformulier

TIP: Maak voor uw eigen administratie een kopie !

Stap 4: Administratieve afhandeling
Na ontvangst van uw volledig ingevulde en ondertekende licentieaavraag, versturen wij ter goedkeuring uw keuringsformulier naar een KNAF arts. In de tussentijd ontvangt u per mail van ons een factuur voor de licentiekosten.

Na ontvangst van uw betaling en goedkeuring van de KNAF arts gaan wij over tot verzending van uw licentie(s). Nadat uw volledige aanvraag bij ons is hebben wij vijf werkdagen nodig om uw licentie te versturen.

Handige links

Inloggen mijn KNAF