Eerste licentieaanvraag

Er zijn twee mogelijkheden om uw eerste licentieaanvraag in te dienen: 

1. Op een KNAF licentiedag
De KNAF organiseert ieder jaar in januari een aantal avonden en zaterdagen op verschillende locaties in Nederland waar u uw volledige licentieaanvraag en medisch keuring kunt laten doen. Let op: Mogelijk dient u wel examen te doen om een licentie aan te vragen. Zie stap 1.

2. Per post (maak voor uzelf een kopie van de verstuurde formulieren)
Vraagt u uw licentie per post aan volgt u dan onderstaande stappen.

Stap 1: Wel of geen examen doen?
De KNAF vertegenwoordigt 7 takken (secties) van kart-/autosport. Onderstaand per sectie of een praktijk- en/of theorie examen voor u van toepassing is:
SECTIES THEORIE PRAKTIJK TOEVOEGING
Karting Ja Ja Kinderen van 6 t/m 12 jaar
Autorensport Ja Ja Zie 'race-examen' voor meer informatie
Rally Navigator en Rijder Rijder Zie 'rally-examen' voor meer informatie
Rallycross Junioren Junioren Junioren, neem contact op met sectie Rallycross
Autocross Junioren Junioren Junioren, neem contact op met sectie Autocross
Ovalracing Junioren Junioren Junioren, neem contact op met sectie Ovalracing
Terreinsport Junioren Junioren Junioren, neem contact op met sectie Terreinsport


Stap 2: Aanvraagformulier downloaden/invullen

Het aanvraagformulierbestaat uit 2 delen:
- Het aanvraagformulier voor de licentie
- Het medisch keuringsformulier

LET OP: Gaat u een internationale licentie aanvragen en gebruikt u medicatie dat op de Dopinglijst staat? Dan moet u dit vanaf 1 januari 2014 ook doorgeven aan de FIA middels het Therapeutic Use Exemption (TUE) application form. Klik hier voor de Dopinglijst 2017. Klik hier om het TUE formulier te downloaden, deze kunt u opsturen naar tue@fia.com.

Aanvraagformulier
- Vul het formulier volledig in en vergeet niet om het formulier te ondertekenen.

Medisch keuringsformulier
- Vul Deel A volledig in.
- Deel B dient u te laten invullen door een onafhankelijk arts (niet zijnde uw eigen huisarts).
- Onderteken het medisch keuringsformulier op de 2 daarvoor bestemde plaatsen.

De medische keuring dient u te doen bij een arts, niet zijnde uw eigen huisarts. Daarnaast kunt u ook een afspraak maken bij Regelzorg of Meditel. Voor een spoedprocedure dient u een afspraak te maken bij een KNAF arts.

Regelzorg
Licentiehouders met een Club of EU licentie kunnen zich laten keuren bij Regelzorg. Kijk op onderstaande link voor een locatie bij u in de buurt. www.regelzorg.nl/overige-keuringen/knaf-autosport-keuring.html

Sport Medisch Advies Centrum Zwolle
KNAF licentiehouders kunnen zich telefonisch aanmelden via 038-4245689 bij Sport Medisch Advies Centrum Zwolle, onderdeel van Isala en worden dezelfde dag teruggebeld voor een afspraak met de afdeling Sportgeneeskunde.

Spoedprocedure
Indien u uw licentie binnen vijf werkdagen nodig heeft, dan kan dat alleen wanneer u zich medisch laat keuren door één van onze artsen van de KNAF Medische Commissie:

Dr. F.F.C. Baller te Naarden, tel. 035-6945979
Dr. A.T.M. Blom te Kootstertille, tel. 0512-331749
Dr. R.J. Vos te Den Haag (U stuurt het verzoek per e-mail naar devos@dereef.nl dan belt Dr. Vos u terug.)

Stap 3: Aanvraag opsturen
Het volgende dient u naar de KNAF (Duwboot 85, 3991 CG HOUTEN) op te sturen:
- Een volledig ingevuld en ondertekend licentie aanvraagformulier
- Een volledig ingevuld en ondertekend medisch keuringsformulier
- Een pasfoto
- Een kopie van uw rijbewijs
(- Minderjarigen moeten een orgineel uittreksel uit het bevolkingsregister of een kopie van hun eigen paspoort of identiteitskaart meesturen).

Maak voor uzelf een kopie van de aanvraagformulieren. 

Stap 4: Administratieve afhandeling
Na ontvangst van uw volledig ingevulde en ondertekende licentieaavraag, versturen wij ter goedkeuring uw keuringsformulier naar een KNAF arts. In de tussentijd ontvangt u van ons een factuur voor de licentiekosten.

Na ontvangst van uw betaling en goedkeuring van de KNAF arts gaan wij over tot verzending van uw licentie(s). Nadat uw volledige aanvraag bij ons is hebben wij vijf werkdagen nodig om uw licentie te versturen.

Handige links

Inloggen mijn KNAF