Veiligheid & voertuig

Het is niet onbekend dat autosport gevaarlijk kan zijn, maar om persoonlijk letsel tot een minimum te beperken kent de KNAF een aantal reglementen die in praktisch iedere tak van autosport van belang zijn.

Een groot deel van deze reglementen zijn overgenomen van de FIA.
Zo kennen we de Appendix J 253/283.

DOWNLOAD Appendix J 253

en

DOWNLOAD Appendix J 283

In deze reglementen staat exact omschreven waar de veiligheidsconstructie, brandblusser, stoel gordels enz. aan dienen te voldoen, maar ook hoe deze zaken in uw auto gemonteerd dienen te worden.

Informatie over kleding en helm vind u in de Appendix L

DOWNLOAD Appendix L

Fotoboek KNAF